Huidtherapie
De huidtherapeut is een paramedisch beroepsbeoefenaar die op verwijzing van een huisarts of medische specialist, patiënten behandelt met een zieke of beschadigde huid. Patiënten met vochtophopingen (oedeem), overbeharing, acne, verkleuringen van de huid (vitiligo) en littekens na bijvoorbeeld een operatie of brandwonden, kunnen een beroep doen op de huidtherapeut.

Wet BIG
Sinds 2003 is huidtherapie geregeld in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), artikel 34. Daarmee is huidtherapeut een beschermde beroepstitel. De wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsbeoefening en patiëntenbescherming. Patiënten weten nu precies wat zij van een huidtherapeut mogen verwachten.

Kwaliteitsregister
Huidtherapeuten die voldoen aan de opleidingseisen kunnen in het BIG-register (basisregister) van de Stichting Kwaliteitsregister voor paramedici worden opgenomen. Een patiënt, zorgverzekeraar, werkgever kan op deze manier te weten komen of een huidtherapeut met recht de wettelijk beschermde opleidingstitel voert, of de huidtherapeut de beroepscode onderschrijft en voldoet aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging (NVH) zijn vastgesteld.

Klachtrecht
Huidtherapeuten moeten als paramedische beroepsbeoefenaren voldoen aan de eisen die aan paramedici zijn gesteld. Bovendien is op hen de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. Om hier invulling aan te geven is de NVH sinds 1 januari 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch instituut in Amersfoort.