Praktijk
De praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie is gevestigd aan de Hatertseweg 134, 6533 AS Nijmegen.

Afspraken
Na een verwijzing van uw arts of specialist kunt u een afspraak maken bij de huidtherapeut. Er wordt in de praktijk alleen op afspraak gewerkt. Voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen kunt u bellen naar dit nummer (024-3556487). Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken en dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Wachtruimte
Indien u een afspraak heeft met de huidtherapeut wordt u verzocht om plaats te nemen in de wachtruimte. U wordt dan geroepen uit de wachtruimte.

Intakegesprek
Na het maken van een afspraak komt u bij de huidtherapeut. Neem uw verwijsbrief van de huisarts of specialist mee. Eerst wordt er een intakegesprek gehouden van ongeveer een half uur. De huidtherapeut neemt een anamnese af, er worden vragen gesteld over de aandoening, algehele gezondheid en de medicatie die u gebruikt (neem eventueel een lijstje mee met daarop de gebruikte medicatie). Mocht de huidtherapeut u kunnen behandelen dan wordt samen in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld.

Betalingen
Aan het begin van iedere maand ontvangt u een factuur. Deze dient betaalt te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. In sommige gevallen worden de rekeningen rechtsreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Bij verhindering 24 uur vooraf melden, anders wordt het consult in rekening gebracht.